Panunumpa sa katungkulan ng mga halal na opisyal isinagawa