Pamamahagi ng 76 na laptop sa Child Development Workers