Paggawa ng surimi-based products pinangunahan ng GAD Office-City of Binan