“Pag masaya ang asawang babae, masaya ang pamilya,” Mayor Arman