CHO1, CHO2 magkasabay na nagsagawa ng Pagbabakuna laban sa Tigdas