1,665 senior citizens ang muling nakatanggap ng P1,500 pensyon mula sa pamahalaang nasyonal